Citizens of the World

تظاهرات "دفاع از حق مهاجرین" در لندن + عکس

روز جمعه ۲۴ ژوئن ۲۰١۶  تظاهرات گسترده ای در دفاع از حق مهاجران در لندن برگزار گردید. این تظاهرات که دقیقا روز بعد از رفراندم بیرون آمدن بریتانیا از اتحادیه اروپا بود توسط سازمان های چپ و انتی فاشیست و مدافع حقوق پناهندگی فراخوان داده شده بود.  راهپیمایی و تجمع نهایی در محله بانک و مقابل بلندترین برج تجاری اروپا (شارد)  که منطقه بانکها و شرکت های میلیاردی است برگزار شد. ساعتها قبل از حضور تظاهرات کنندگان، اطراف برج و بانکها را پلیس محاصره کرده بود و چند هلی کوپتر هم اطراف برج و روی سر مردم مانور می دادند. راهپیمایی با ممانعت پلیس و مسر بودن تظاهرات کنندگان بلاخره با دو ساعت تاخیر شروع گردید.

 

شعارهای حکومت محافظه کار بیرون، پناهنده ها خوش آمدند، مرزها را باز کنید، حزب کارگر و محافظه کار فرقی با هم ندارند، سرمایه دارن شرمتان باد،  تنها راه حل انقلاب است و ....  توسط تظاهرات کنندگان مکررا سر داده میشد.

فعالین کمپین شهروند جهانیم به عنوان جزیی از معترضین به سیاست های ضد پناهندگی و فاشیستی در این تظاهرات شرکت داشتند و با یکی از گروههای سازمان دهنده و تعدادی از شرکت کنندگان وارد بحث و گفتگو شدند.

بختیار پیرخضری