Citizens of the World

گزارش تجمع اعتراضی شهر استکهلم سوئد همراه با عکس


امروز شنبه 22-اکتبر-2016  در شهر استکهلم سوئد تظاهراتی با شرکت جمع وسیعی از پناهجویان و پناهندگان افغانستانی و فعالین حقوق پناهندگی کشور سوئد برگزاز شد.

این تجمع بزرگ اعتراضی در اعتراض به حضور اشرف غنی ریس جمهوری افغانستان در این شهر بود و همچنین در محکوم کردن بده بستانهای کشور افغانستان و سوئد و بر علیه تصمیم به اخراج و دیپورت مهاجرین افغانستانی برگزار گردید. تظاهر کنندگان با شعار و در دست داشتن پلاکاردها و تصاویر واقعی از کشتار و فضای نا امن قبل و کنونی افغانستان صدای خود را به گوش پارلمان و دولت مردان و مردم سوئد رساندند.

در ادامه تظاهرات نمایندگانی از شرکت کنندگان در تظاهرات و چهره ها و فعالین حقوق بشری و سازمانهای نهادهای اجتماعی نیز بیانیه هایی به زبان فارسی و سوئدی را خواندند و سخنرانی کردند.

در ادامه گزارش می توانید این تجمع را به زبان تصویری نیز ببینید.
علی نوری

از طرف شهروند جهانیم واحد استکهلم